Top 3 trung tâm chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Cần Giờ Hồ Chí Minh

chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minh là chứng chỉ cần thiết cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu. Việc tìm kiếm thông tin về nơi Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minhnày còn hạn chế, cho nên vì thế Để cung cấp thêm thông cho bạn Đọc, chúng tôi Chia sẻ tiếp sau Đây là 3 trường và viện chuyên Đào tạo về chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minh cơ bản

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 500
 • Tất cả học viên có nhu cầu
 • Chuyên ngành nghề Đào tạo: chứng chỉ Đấu thầu Tại Cần Giờ Hồ Chí Minh

b. Thời gian học tập

 • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
 • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).
 • Tuyển Sinh Liên tục trong năm

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

– lớp học Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh thực hiện giảng dạy theo Đúng lớp học, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng có giá trị trên toàn quốc.chứng chỉ Đấu thầu Tại Cần Giờ Hồ Chí Minh này có giá trị như học chuyển Đổi.

d. Thời gian nhận hồ sơ

– Các lớp chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai giảng xác thực nhất, các bạn có thể liên hệ với bộ phận tư vấn.

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu bao gồm các loại sau:

– chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch vụ tư vấn;

– chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn;

– Cá nhân Đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch Vụ Thương Mại tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu trong các lĩnh vực: Dịch Vụ Thương Mại tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn.

Sử dụng chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu:

– Cá nhân Được cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp Thương Mại Dịch Vụ tư vấn;

– Cá nhân Được cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, hàng hóa, Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá & xây lắp (PC);

– Cá nhân Được cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu.

Xem Them  Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu quận 7 Hồ Chí Minh

Trên Đây là quy Định về những loại chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu và việc sử dụng chứng từ hành nghề.

Top 3 trường & viện Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minhchất lượng

 1. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

Cá nhân Được tham gia dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Đấu thầu khi Đáp ứng Đủ các Điều kiện sau Đây:

 1. Điều kiện chung
 2. a) Có chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minhcơ bản;
 3. b) Có Giấy chứng nhận hoàn thành lớp học Đào tạo hành nghề hoạt Động Đấu thầu;
 4. c) Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 5. d) Có Đầy Đủ Động thái án dân sự, không hiện giờ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Đ) Có Đạo Đức nghề nghiệp và công việc & có hồ sơ xin cấp chứng thư theo quy Định tại Điều 22 của thông tư này;

 1. e) Nộp lệ phí thi theo quy Định.

2. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề Dịch vụ tư vấn:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, thẩm Định và Đánh giá hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và nhận Định hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; thẩm Định và Đánh giá kết quả thẩm Định và Đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn.

3. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn, hàng hóa:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhận Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; xếp loại kết quả thẩm Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.
 3. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề xây lắp:
 4. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 5. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá và thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhìn nhận và Đánh giá kết quả Đánh giá và thẩm Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
 6. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng thư hành nghề EPC:
 7. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 8. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; xếp loại hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Định hình kết quả nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.
Xem Them  Top 3 trung tâm chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu TÂY NINH

6. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu thuốc:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá và thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và thẩm Định kết quả nhận Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.

7. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu lựa chọn nhà Đầu tư:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, thẩm Định và Đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và thẩm Định kết quả nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn CĐT tối thiểu 03 công trình góp vốn Đầu tư theo hình thức Đối tác doanh nghiệp công tư, dự án công trình góp vốn Đầu tư có sử dụng Đất.

Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham tham dự cuộc thi sát hạch Để Được cấp chứng thư hành nghề Đấu thầu tương ứng với lĩnh vực Đó.

 • Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
 • VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP TP Đà Nẵng
 • Hotline: 0904.566.265
 • Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
 • Email:vienxaydung247@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Xây Dựng

Viện QLXD là trung tâm Đào tạo Đấu thấu số tiên phong hàng Đầu Việt Nam. Chúng tôi với sự cộng tác của những Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia hàng Đầu của cục Quản Lý Đấu Thầu liên tục tổ chức các Khóa học cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minhtrên toàn nước. Khóa học với những nội dung cơ bản như sau:

 • Đối tượng người sử dụng Cần Tham Gia Học chứng thư Đấu Thầu

Giống với các loại chứng từ xây dựng khác, Theo quy Định của cục Kế Hoạch và Đầu tư tất cả các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu nên phải có chứng chỉ nghĩa vụ và trách nhiệm Đấu thầu, bao gồm các Đối tượng người tiêu dùng là thành viên tổ chuyên gia tham gia công tác Đấu thầu của chủ Đầu tư dự án, chủ thầu gồm có:

Cán bộ, nhân viên phụ trách ký tờ trình Đấu thầu.

Xem Them  Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu HẬU GIANG

Cán bộ, Chuyên Viên nhìn nhận Đấu thầu.

Cán bộ ký duyệt các báo cáo giải trình, quyết Định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết Định chỉ Định thầu…

Các cá nhân có nhu cầu học tập nâng cao nghiệp vụ Đấu thầu – cấp chứng chỉ bồi dưỡng Đấu thầu.

 • Kết Quả dành Được Khi Tham Gia chương trình Đấu Thầu

Các cán bộ của Quý Cơ quan sẽ Được học hành trong môi trường với nhiều tiện nghi và chuyên nghiệp nhất.

Được trang bị các kiến thức chuẩn mực bởi các Chuyên Viên có rất nhiều kinh nghiệm Đã có thời Điểm từng công tác ở Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ xây dựng, Bộ Tài chính và các Viện tham gia giảng dạy.

 • chứng từ Cuối chương trình chứng thư Đấu Thầu

Tương tự như lớp học chứng chỉ chỉ Đạo trưởng cùng tất cả những Khóa học khác tại Viện QLXD, sau khi kết thúc chương trình các học viên sẽ Được cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minh – Bộ Kế Hoạch góp vốn Đầu tư của Viện QLXD, Đó là Điều kiện Để dự vào quy trình xây dựng, thẩm Định, nhìn nhận hồ sơ thầu do cơ quan mình quản lý.

 

Các học viên tham gia chương trình tại Viện QLXD còn Được cung cấp các Địa chỉ cửa hàng Mail, website, số Smartphone Để tư vấn trực tuyến miễn phí cho những học viên khi gặp những tình huống trong Đấu thầu tại Quý Cơ quan.

 • Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội
 • TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 – Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP Hồ Chí Minh
 • Tell: 0968.181.518 – Fax: 04.35572406
 • Email: vienquanlyxaydung.edu.vn@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

– căn cứ vào Nghị Định 12/2009/NĐ-CP của chính phủ phát hành ngày 12/02/2009 quy Định về việc cá nhân tham gia quản lý dự án công trình phải có chứng nhận trách nhiệm quản lý công trình xây dựng Đầu tư xây dựng dự án Bất Động Sản.

– Địa thế căn cứ chỉ thị số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc ban hành chương trình khung & quy chế Đào tạo bồi dưỡng trọng trách quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu công trình.

– căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Được QH thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

– Địa thế căn cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP Ngày 26/6/2014 của chính phủ cho ra Đời hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo quy Định tại Điều 16 Luật Đấu thầu & Điều 116 Nghị Định 63 thì các cá nhân tham gia hoạt Động Đấu thầu phải có chứng từ Đào tạo về Đấu thầu và chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Đối với tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn Đấu thầu và các Ban quản lý công trình xây dựng chuyên nghiệp.

 1. Mục tiêu khoá học chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minh và quản lý dự án:

– Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới về công tác Đấu thầu và quản lý dự án Bất Động Sản Đầu tư xây dựng dự án Bất Động Sản

– Trong quá trình học hành học viên Được tham gia xử lý các tình huống Để nâng cao kỹ năng trong công tác Đấu thầu & Quản lý Dự Án BĐS Đầu tư xây dựng công trình xây dựng

– phỏng vấn thắc mắc của Đa số học viên Đối sánh Đến công tác Đấu thầu và quản lý Dự Án BĐS

 1. Đối tượng người dùng tham dự Khóa học chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minh và quản lý dự án:

Các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt Động trong lĩnh vực Đấu thầu & Quản lý Dự Án BĐS

 • Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội
 • VPGD: căn nhà CT4B-X2 Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
 • Điện thoại cảm ứng thông minh : 024. 666.077.80 – DĐ: 0966.7777.80
 • Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minh Được cấp cho các cá nhân thuộc tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, Công Ty, Đơn vị hoạt Động tư vấn Đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, Đơn vị mua sắm tập trung & cá nhân khác có nhu cầu Để dự trực tiếp vào hoạt Động lựa chọn nhà thầu. Với những thông tin ở trên, hy vọng Đã cung cấp cho bạn Đọc những vấn Đề cần thiết về chứng chỉ Đấu thầu Ở Cần Giờ Hồ Chí Minh Cần Giờ Hồ Chí Minhnày. Xin cám ơn bạn Đọc Đã Đọc thêm bài viết!

 

You May Also Like

About the Author: Tuyển Sinh CJC

Call Now Button