Top 3 trung tâm chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Tân Bình Hồ Chí Minh

chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh là chứng thư cần thiết cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu. Việc tìm kiếm thông tin về nơi Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minhnày còn hạn chế, vì thế Để cung cấp thêm thông cho bạn Đọc, chúng tôi Chia sẻ sau này là 3 trường và viện chuyên Đào tạo về chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh cơ bản

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 800
 • Tất cả học viên có nhu cầu
 • Chuyên lĩnh vực Đào tạo: chứng chỉ Đấu thầu Tại Tân Bình Hồ Chí Minh

b. Thời gian học tập

 • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
 • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).
 • Tuyển Sinh Liên tục trong năm

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

– Khóa học huấn luyện chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh thực hiện giảng dạy theo Đúng chương trình, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng có giá trị trên toàn quốc.chứng chỉ Đấu thầu Tại Tân Bình Hồ Chí Minh này có giá trị như học chuyển Đổi.

d. Thời gian nhận hồ sơ

– Các lớp chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai giảng chính xác nhất, các bạn có lẽ liên hệ với bộ phận tư vấn.

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu gồm có các loại sau:

– chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn;

– chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch vụ phi tư vấn;

– Cá nhân Đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn Được cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu trong các lĩnh vực: Dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn.

Sử dụng chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu:

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch vụ tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn chủ thầu gói thầu cung cấp Dịch Vụ Thương Mại tư vấn;

– Cá nhân Được cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn chủ thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp (PC);

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả những gói thầu.

Xem Them  Top 5 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Tây Ninh

Trên Đấy là quy Định về những loại chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu & việc sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Top 3 trường và viện Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minhchất lượng

 1. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

Cá nhân Được tham dự cuộc thi sát hạch cấp chứng thư hành nghề Đấu thầu khi Đáp ứng Đủ các Điều kiện sau Đây:

 1. Điều kiện chung
 2. a) Có chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minhcơ bản;
 3. b) Có Giấy chứng nhận hoàn thành lớp học Đào tạo hành nghề hoạt Động Đấu thầu;
 4. c) Tốt nghiệp ĐH trở lên;
 5. d) Có Đầy Đủ Động thái án dân sự, không hiện giờ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Đ) Có Đạo Đức nghề nghiệp & có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy Định tại Điều 22 của chỉ thị này;

 1. e) Nộp lệ phí thi theo quy Định.

2. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng thư hành nghề Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Định hình hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và thẩm Định hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Định hình kết quả Đánh giá và thẩm Định hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn.

3. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng thư hành nghề Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhận Định và Đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; xếp loại hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá kết quả nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.
 3. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng từ hành nghề xây lắp:
 4. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 5. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá và thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; thẩm Định và Đánh giá kết quả nhận Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
 6. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề EPC:
 7. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 8. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, xếp loại hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; xếp loại kết quả Đánh giá và nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.
Xem Them  Top 5 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu HÀ TỈNH

6. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu thuốc:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Định hình hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhìn nhận kết quả nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.

7. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu lựa chọn nhà Đầu tư:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhận Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhìn nhận kết quả Định hình hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ Đầu tư của dự án tối thiểu 03 dự án công trình góp vốn Đầu tư theo hình thức Đối tác chiến lược công tư, công trình góp vốn Đầu tư có sử dụng Đất.

Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham dự thi sát hạch Để Được cấp chứng chỉ hành nghề Đấu thầu tương ứng với lĩnh vực Đó.

 • Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
 • VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP TP.Đà Nẵng
 • Hotline: 0904.566.265
 • Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
 • Email:vienxaydung247@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Xây Dựng

Viện QLXD là trung tâm Đào tạo Đấu thấu số tiên phong hàng Đầu Việt Nam. Chúng tôi với sự cộng tác của rất nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, các Chuyên Viên tiên phong hàng Đầu của cục Quản Lý Đấu Thầu liên tục tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minhtrên toàn nước. lớp học với những nội dung cơ bản như sau:

 • Đối tượng Cần Tham Gia Học chứng chỉ Đấu Thầu

Giống với các loại chứng thư xây dựng khác, Theo quy Định của cục Kế Hoạch & góp vốn Đầu tư tất cả các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu bắt buộc phải có chứng từ nhiệm vụ Đấu thầu, bao gồm các Đối tượng là thành viên tổ chuyên gia tham gia công tác Đấu thầu của chủ Đầu tư của dự án, nhà thầu gồm có:

Cán bộ, nhân viên phụ trách ký tờ trình Đấu thầu.

Cán bộ, chuyên gia Đánh giá Đấu thầu.

Cán bộ ký duyệt các văn bản báo cáo, quyết Định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết Định chỉ Định thầu…

Xem Them  Top 4 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Sóc Sơn Hà Nội

Các cá nhân có nhu cầu học tập nâng cao trách nhiệm Đấu thầu – cấp chứng chỉ bồi dưỡng Đấu thầu.

 • Kết Quả Đã Đoạt Khi Tham Gia chương trình Đấu Thầu

Các cán bộ của Quý Cơ quan sẽ Được học tập trong môi trường với nhiều tiện nghi & chuyên nghiệp nhất.

Được trang bị các kiến thức chuẩn mực bởi các Chuyên Viên có khá nhiều kinh nghiệm Đã từng có lần công tác ở Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và góp vốn Đầu tư, Bộ xây dựng, Bộ Tài chính & các Viện tham gia giảng dạy.

 • chứng từ Cuối Khóa học chứng chỉ Đấu Thầu

Tương tự như lớp học chứng chỉ chỉ huy trưởng cùng tất cả những Khóa học khác tại Viện QLXD, sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ Được cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh – Bộ Kế Hoạch Đầu tư của Viện QLXD, Đây chính là Điều kiện Để tham dự vào quy trình xây dựng, thẩm Định và Đánh giá, Đánh giá và thẩm Định hồ sơ thầu do cơ quan mình quản lý.

 

Các học viên tham gia chương trình tại Viện QLXD còn Được cung cấp các ADD Mail, website, số Điện thoại cảm ứng thông minh Để tư vấn trực tuyến miễn phí cho các học viên khi gặp những tình huống trong Đấu thầu tại Quý Cơ quan.

 • Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội
 • TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 – Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP Hồ Chí Minh
 • Tell: 0968.181.518 – Fax: 04.35572406
 • Email: vienquanlyxaydung.edu.vn@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

– Địa thế căn cứ vào Nghị Định 12/2009/NĐ-CP của cơ quan chính phủ cho ra Đời ngày 12/02/2009 quy Định về việc cá nhân tham gia quản lý công trình xây dựng phải có chứng nhận nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý dự án công trình góp vốn Đầu tư xây dựng Dự Án BĐS.

– Địa thế căn cứ chỉ thị số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc ban hành chương trình khung & quy chế Đào tạo bồi dưỡng nghĩa vụ quản lý công trình xây dựng Đầu tư xây dựng công trình xây dựng.

– căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Được chính phủ quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

– căn cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP Ngày 26/6/2014 của cơ quan chính phủ phát hành hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo quy Định tại Điều 16 Luật Đấu thầu & Điều 116 Nghị Định 63 thì các cá nhân tham gia hoạt Động Đấu thầu phải có chứng thư Đào tạo về Đấu thầu & chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu Đối với tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn Đấu thầu & các Ban quản lý Dự Án BĐS chuyên nghiệp.

 1. Mục tiêu khoá học chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh và quản lý dự án:

– Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới về công tác Đấu thầu và quản lý khu công trình Đầu tư xây dựng Dự Án BĐS

– Trong quá trình học hành học viên Được tham gia xử lý các tình huống Để nâng cao kỹ năng trong công tác Đấu thầu và Quản lý công trình góp vốn Đầu tư xây dựng công trình

– chất vấn thắc mắc của những học viên tương quan Đến công tác Đấu thầu và quản lý dự án công trình

 1. Đối tượng người tiêu dùng tham dự Khóa học chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh và quản lý dự án:

Các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt Động trong lĩnh vực Đấu thầu và Quản lý công trình xây dựng

 • Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội
 • VPGD: nhà cửa CT4B-X2 Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
 • Điện thoại cảm ứng : 024. 666.077.80 – DĐ: 0966.7777.80
 • Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh Được cấp cho những cá nhân thuộc tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, Doanh Nghiệp, Đơn vị hoạt Động tư vấn Đấu thầu, ban quản lý dự án công trình chuyên nghiệp, Đơn vị mua sắm tập trung & cá nhân khác có nhu cầu Để tham dự trực tiếp vào hoạt Động lựa chọn chủ thầu. Với những thông tin ở trên, hy vọng Đã cung cấp cho bạn Đọc những Điểm cần thiết về chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân Bình Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minhnày. Xin cảm ơn bạn Đọc Đã tìm hiểu thêm bài viết!

 

You May Also Like

About the Author: Tuyển Sinh CJC

Call Now Button