Top 4 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Hoàng Mai Hà Nội

chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội là chứng thư cần thiết cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu. Việc tìm kiếm thông tin về nơi Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà NộiĐó còn hạn chế, vì thế Để cung cấp thêm thông cho bạn Đọc, chúng tôi Chia sẻ sau Đây là 3 trường và viện chuyên Đào tạo về chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội cơ bản

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
 • Tất cả học viên có nhu cầu
 • Chuyên ngành Đào tạo: chứng chỉ Đấu thầu Tại Hoàng Mai Hà Nội

b. Thời gian học tập

 • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
 • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).
 • Tuyển Sinh Liên tục trong năm

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

– chương trình huấn luyện chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội thực hiện giảng dạy theo Đúng lớp học, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng có giá trị trên toàn quốc.chứng chỉ Đấu thầu Tại Hoàng Mai Hà Nội này có giá trị như học chuyển Đổi.

d. Thời gian nhận hồ sơ

– Các lớp chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai giảng chính xác nhất, các bạn có lẽ liên hệ với bộ phận tư vấn.

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu bao gồm các loại sau:

– chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn;

– chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn;

– Cá nhân Đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch vụ phi tư vấn Được cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu trong các lĩnh vực: Dịch Vụ Thương Mại tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn.

Sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu:

– Cá nhân Được cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn chủ thầu gói thầu cung cấp Dịch vụ tư vấn;

– Cá nhân Được cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, hàng hóa, Dịch vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn chủ thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá & xây lắp (PC);

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả những gói thầu.

Xem Them  Top 5 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu KON TUM

Trên Đây chính là quy Định về những loại chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu và việc sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Top 3 trường & viện Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nộichất lượng

 1. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

Cá nhân Được tham gia dự thi sát hạch cấp chứng thư hành nghề Đấu thầu khi Đáp ứng Đủ các Điều kiện sau Đây:

 1. Điều kiện chung
 2. a) Có chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nộicơ bản;
 3. b) Có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Đào tạo hành nghề hoạt Động Đấu thầu;
 4. c) Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 5. d) Có Đầy Đủ hành vi án dân sự, không Đang bị truy cứu trọng trách hình sự;

Đ) Có Đạo Đức nghề nghiệp & có hồ sơ xin cấp chứng thư theo quy Định tại Điều 22 của thông tư này;

 1. e) Nộp lệ phí thi theo quy Định.

2. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng thư hành nghề Thương Mại Dịch Vụ tư vấn:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhìn nhận hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và thẩm Định hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và nhận Định kết quả Đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn.

3. Điều kiện dự thi cấp chứng từ hành nghề Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn, hàng hóa:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhận Định và Đánh giá kết quả Định hình hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu Dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.
 3. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề xây lắp:
 4. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 5. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhận Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; xếp loại kết quả Đánh giá và nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
 6. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề EPC:
 7. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 8. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhận Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và thẩm Định kết quả nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.
Xem Them  Top 3 trung tâm chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Hà Đông Hà Nội

6. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu thuốc:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; xếp loại hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhìn nhận kết quả nhận Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.

7. Điều kiện dự thi cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu lựa chọn nhà Đầu tư:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá và thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; xếp loại kết quả thẩm Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ Đầu tư dự án tối thiểu 03 khu công trình Đầu tư theo hình thức Đối tác doanh nghiệp công tư, khu công trình góp vốn Đầu tư có sử dụng Đất.

Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham tham gia dự thi sát hạch Để Được cấp chứng chỉ hành nghề Đấu thầu tương ứng với lĩnh vực Đó.

 • Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
 • VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP TP.Đà Nẵng
 • Hotline: 0904.566.265
 • Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
 • Email:vienxaydung247@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Xây Dựng

Viện QLXD là trung tâm Đào tạo Đấu thấu số số 1 Việt Nam. Chúng tôi với sự cộng tác của tương Đối nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia tiên phong hàng Đầu của cục Quản Lý Đấu Thầu liên tục tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nộitrên toàn nước. chương trình với những nội dung cơ bản như sau:

 • Đối tượng người tiêu dùng Cần Tham Gia Học chứng chỉ Đấu Thầu

Giống với các loại chứng chỉ xây dựng khác, Theo quy Định của cục Kế Hoạch & góp vốn Đầu tư tất cả các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu sẽ phải có chứng thư nhiệm vụ Đấu thầu, gồm có các Đối tượng người tiêu dùng là thành viên tổ Chuyên Viên tham gia công tác Đấu thầu của người Đầu tư, chủ thầu gồm có:

Cán bộ, nhân viên phụ trách ký tờ trình Đấu thầu.

Cán bộ, chuyên gia xếp loại Đấu thầu.

Xem Them  Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu TUYÊN QUANG

Cán bộ ký duyệt các báo cáo, quyết Định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết Định chỉ Định thầu…

Các cá nhân có nhu cầu học tập nâng cao trọng trách Đấu thầu – cấp chứng từ bồi dưỡng Đấu thầu.

 • Kết Quả Đã Đạt Khi Tham Gia lớp học Đấu Thầu

Các cán bộ của Quý Cơ quan sẽ Được học tập trong môi trường với nhiều tiện nghi và chuyên nghiệp nhất.

Được trang bị các kiến thức chuẩn mực bởi các chuyên gia có khá nhiều kinh nghiệm Đã từng có lần công tác ở Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & góp vốn Đầu tư, Bộ xây dựng, Bộ Tài chính & các Viện tham gia giảng dạy.

 • chứng từ Cuối Khóa học chứng thư Đấu Thầu

Tương tự như chương trình chứng từ lãnh Đạo trưởng cùng tất cả những lớp học khác tại Viện QLXD, sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ Được cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội – Bộ Kế Hoạch góp vốn Đầu tư của Viện QLXD, Đây chính là Điều kiện Để tham dự vào quy trình xây dựng, thẩm Định và Đánh giá, thẩm Định hồ sơ thầu do cơ quan mình quản lý.

 

Các học viên tham gia chương trình tại Viện QLXD còn Được cung cấp các Địa Chỉ Mail, website, số Điện thoại cảm ứng thông minh Để tư vấn trực tuyến miễn phí cho các học viên khi gặp những tình huống trong Đấu thầu tại Quý Cơ quan.

 • Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội
 • TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 – Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP Hồ Chí Minh
 • Tell: 0968.181.518 – Fax: 04.35572406
 • Email: vienquanlyxaydung.edu.vn@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

– căn cứ vào Nghị Định 12/2009/NĐ-CP của chính phủ nước nhà ban hành ngày 12/02/2009 quy Định về việc cá nhân tham gia quản lý công trình phải có chứng nhận trách nhiệm quản lý khu công trình Đầu tư xây dựng khu công trình.

– Địa thế căn cứ chỉ thị số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc ban hành chương trình khung và quy chế Đào tạo bồi dưỡng trọng trách quản lý công trình Đầu tư xây dựng dự án.

– Địa thế căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Được chính phủ quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

– căn cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP Ngày 26/6/2014 của chính phủ nước nhà cho ra Đời hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo quy Định tại Điều 16 Luật Đấu thầu & Điều 116 Nghị Định 63 thì các cá nhân tham gia hoạt Động Đấu thầu phải có chứng từ Đào tạo về Đấu thầu & chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Đối với tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn Đấu thầu & các Ban quản lý công trình xây dựng chuyên nghiệp.

 1. Mục tiêu khoá học chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội và quản lý dự án:

– Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới về công tác Đấu thầu và quản lý công trình xây dựng góp vốn Đầu tư xây dựng khu công trình

– Trong quá trình học tập học viên Được tham gia xử lý các tình huống Để nâng cao kỹ năng trong công tác Đấu thầu và Quản lý khu công trình góp vốn Đầu tư xây dựng Dự Án BĐS

– vấn Đáp vướng mắc của Đa số học viên liên quan Đến công tác Đấu thầu & quản lý công trình

 1. Đối tượng người sử dụng tham dự Khóa học chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội & quản lý dự án:

Các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt Động trong lĩnh vực Đấu thầu & Quản lý khu công trình

 • Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội
 • VPGD: ngôi nhà CT4B-X2 Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
 • Smartphone : 024. 666.077.80 – DĐ: 0966.7777.80
 • Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội Được cấp cho những cá nhân thuộc tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, DN, Đơn vị hoạt Động tư vấn Đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, Đơn vị mua sắm tập trung và cá nhân khác có nhu cầu Để tham dự trực tiếp vào hoạt Động lựa chọn chủ thầu. Với những thông tin ở trên, hy vọng Đã cung cấp cho bạn Đọc những Điểm cần thiết về chứng chỉ Đấu thầu Ở Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai Hà Nộinày. Xin cảm ơn bạn Đọc Đã tìm hiểu thêm bài viết!

 

You May Also Like

About the Author: Tuyển Sinh CJC

Call Now Button