Top 4 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Phú nhuận Hồ Chí Minh

chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minh là chứng thư cần thiết cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu. Việc tìm kiếm thông tin về nơi Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí MinhĐó còn hạn chế, chính vì vậy Để cung cấp thêm thông cho bạn Đọc, chúng tôi share tiếp sau Đây là 3 trường và viện chuyên Đào tạo về chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minh cơ bản

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
 • Tất cả học viên có nhu cầu
 • Chuyên lĩnh vực Đào tạo: chứng chỉ Đấu thầu Tại Phú nhuận Hồ Chí Minh

b. Thời gian học tập

 • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
 • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).
 • Tuyển Sinh Liên tục trong năm

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

– lớp học tập huấn chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh thực hiện giảng dạy theo Đúng lớp học, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng có giá trị trên toàn quốc.chứng chỉ Đấu thầu Tại Phú nhuận Hồ Chí Minh này có giá trị như học chuyển Đổi.

d. Thời gian nhận hồ sơ

– Các lớp chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai giảng chính xác nhất, các bạn có lẽ liên hệ với bộ phận tư vấn.

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu bao gồm các loại sau:

– chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn;

– chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn;

– Cá nhân Đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu trong các lĩnh vực: Dịch Vụ Thương Mại tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn.

Sử dụng chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu:

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch Vụ Thương Mại tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn chủ thầu gói thầu cung cấp Thương Mại Dịch Vụ tư vấn;

– Cá nhân Được cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, hàng hóa, Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá & xây lắp (PC);

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch Vụ Thương Mại tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả những gói thầu.

Xem Them  Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu HẬU GIANG

Trên Đó là quy Định về những loại chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu & việc sử dụng chứng thư hành nghề.

Top 3 trường và viện Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minhchất lượng

 1. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

Cá nhân Được tham gia dự thi sát hạch cấp chứng từ hành nghề Đấu thầu khi Đáp ứng Đầy Đủ các Điều kiện sau Đây:

 1. Điều kiện chung
 2. a) Có chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minhcơ bản;
 3. b) Có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Đào tạo hành nghề hoạt Động Đấu thầu;
 4. c) Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 5. d) Có Đầy Đủ hành Động án dân sự, không hiện giờ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Đ) Có Đạo Đức nghề nghiệp và công việc và có hồ sơ xin cấp chứng thư theo quy Định tại Điều 22 của thông tư này;

 1. e) Nộp lệ phí thi theo quy Định.

2. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng từ hành nghề Dịch Vụ Thương Mại tư vấn:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá kết quả nhìn nhận hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu Dịch vụ tư vấn.

3. Điều kiện dự thi cấp chứng từ hành nghề Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn, hàng hóa:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, xếp loại hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Định hình hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và nhận Định kết quả nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu Dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.
 3. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề xây lắp:
 4. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 5. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và nhận Định kết quả thẩm Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
 6. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng từ hành nghề EPC:
 7. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 8. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhìn nhận hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá kết quả xếp loại hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.
Xem Them  Top 4 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Gò Vấp Hồ Chí Minh

6. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu thuốc:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Định hình hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; xếp loại hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và thẩm Định kết quả Đánh giá và nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.

7. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu lựa chọn nhà Đầu tư:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá và nhận Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá kết quả thẩm Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ Đầu tư tối thiểu 03 công trình xây dựng góp vốn Đầu tư theo hình thức Đối tác chiến lược công tư, khu công trình góp vốn Đầu tư có sử dụng Đất.

Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham tham dự cuộc thi sát hạch Để Được cấp chứng chỉ hành nghề Đấu thầu tương ứng với lĩnh vực Đó.

 • Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
 • VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP TP. Đà Nẵng
 • Hotline: 0904.566.265
 • Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
 • Email:vienxaydung247@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Xây Dựng

Viện QLXD là trung tâm Đào tạo Đấu thấu số tiên phong hàng Đầu Việt Nam. Chúng tôi với sự cộng tác của Đa số Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia số 1 của bộ Quản Lý Đấu Thầu liên tục tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minhtrên toàn nước. lớp học với những nội dung cơ bản như sau:

 • Đối tượng Cần Tham Gia Học chứng chỉ Đấu Thầu

Giống với các loại chứng chỉ xây dựng khác, Theo quy Định của bộ Kế Hoạch và Đầu tư tất cả các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu cần phải có chứng từ nghiệp vụ Đấu thầu, bao gồm các Đối tượng là thành viên tổ chuyên gia tham gia công tác Đấu thầu của chủ Đầu tư của dự án, nhà thầu gồm có:

Cán bộ, nhân viên phụ trách ký tờ trình Đấu thầu.

Cán bộ, Chuyên Viên Định hình Đấu thầu.

Cán bộ ký duyệt các giải trình, quyết Định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết Định chỉ Định thầu…

Xem Them  Top 3 trung tâm chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Thường Tín Hà Nội

Các cá nhân có nhu cầu học hành nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm Đấu thầu – cấp chứng từ bồi dưỡng Đấu thầu.

 • Kết Quả có Được Khi Tham Gia Khóa học Đấu Thầu

Các cán bộ của Quý Cơ quan sẽ Được học tập trong môi trường với nhiều tiện nghi và chuyên nghiệp nhất.

Được trang bị các kiến thức chuẩn mực bởi các Chuyên Viên có nhiều kinh nghiệm Đã có lúc từng công tác ở Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ xây dựng, Bộ Tài chính & các Viện tham gia giảng dạy.

 • chứng chỉ Cuối Khóa học chứng chỉ Đấu Thầu

Tương tự như chương trình chứng từ chỉ Đạo trưởng cùng tất cả các lớp học khác tại Viện QLXD, sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ Được cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minh – Bộ Kế Hoạch góp vốn Đầu tư của Viện QLXD, Đó là Điều kiện Để tham dự vào quy trình xây dựng, nhận Định và Đánh giá, nhận Định và Đánh giá hồ sơ thầu do cơ quan mình quản lý.

 

Các học viên tham gia Khóa học tại Viện QLXD còn Được cung cấp các ADD Mail, website, số Điện thoại Để tư vấn trực tuyến miễn phí cho các học viên khi gặp những tình huống trong Đấu thầu tại Quý Cơ quan.

 • Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội
 • TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 – Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP Hồ Chí Minh
 • Tell: 0968.181.518 – Fax: 04.35572406
 • Email: vienquanlyxaydung.edu.vn@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

– Địa thế căn cứ vào Nghị Định 12/2009/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 12/02/2009 quy Định về việc cá nhân tham gia quản lý dự án công trình phải có chứng nhận trách nhiệm quản lý Dự Án BĐS góp vốn Đầu tư xây dựng dự án.

– Địa thế căn cứ chỉ thị số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc cho ra Đời chương trình khung và quy chế Đào tạo bồi dưỡng trọng trách quản lý dự án công trình Đầu tư xây dựng dự án công trình.

– Địa thế căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

– Địa thế căn cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP Ngày 26/6/2014 của chính phủ cho ra Đời hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo quy Định tại Điều 16 Luật Đấu thầu và Điều 116 Nghị Định 63 thì các cá nhân tham gia hoạt Động Đấu thầu phải có chứng thư Đào tạo về Đấu thầu & chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu Đối với tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn Đấu thầu và các Ban quản lý công trình chuyên nghiệp.

 1. Mục tiêu khoá học chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minh và quản lý dự án:

– Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới về công tác Đấu thầu và quản lý công trình xây dựng Đầu tư xây dựng khu công trình

– Trong quá trình ăn học học viên Được tham gia xử lý các tình huống Để nâng cao kỹ năng trong công tác Đấu thầu & Quản lý công trình góp vốn Đầu tư xây dựng Dự Án BĐS

– chất vấn thắc mắc của các học viên liên quan Đến công tác Đấu thầu & quản lý dự án

 1. Đối tượng người tiêu dùng tham dự Khóa học chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minh & quản lý dự án:

Các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt Động trong lĩnh vực Đấu thầu và Quản lý dự án công trình

 • Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội
 • VPGD: nhà cửa CT4B-X2 Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
 • Điện thoại thông minh : 024. 666.077.80 – DĐ: 0966.7777.80
 • Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minh Được cấp cho những cá nhân thuộc tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, Doanh Nghiệp, Đơn vị hoạt Động tư vấn Đấu thầu, ban quản lý Dự Án BĐS chuyên nghiệp, Đơn vị mua sắm tập trung & cá nhân khác có nhu cầu Để dự trực tiếp vào hoạt Động lựa chọn chủ thầu. Với những thông tin ở trên, hy vọng Đã cung cấp cho bạn Đọc những Điểm cần thiết về chứng chỉ Đấu thầu Ở Phú nhuận Hồ Chí Minh Phú nhuận Hồ Chí Minhnày. Xin cám ơn bạn Đọc Đã tìm hiểu thêm bài viết!

 

You May Also Like

About the Author: Tuyển Sinh CJC

Call Now Button