Top 5 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Tân phú Hồ Chí Minh

chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minh là chứng thư cần thiết cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu. Việc tìm kiếm thông tin về nơi Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí MinhĐó còn hạn chế, Chính bởi Để cung cấp thêm thông cho bạn Đọc, chúng tôi share sau này là 3 trường & viện chuyên Đào tạo về chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minh cơ bản

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 400
 • Tất cả học viên có nhu cầu
 • Chuyên lĩnh vực Đào tạo: chứng chỉ Đấu thầu Tại Tân phú Hồ Chí Minh

b. Thời gian học tập

 • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
 • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).
 • Tuyển Sinh Liên tục trong năm

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

– lớp học Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh thực hiện giảng dạy theo Đúng Khóa học, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng có giá trị trên toàn quốc.chứng chỉ Đấu thầu Tại Tân phú Hồ Chí Minh này có giá trị như học chuyển Đổi.

d. Thời gian nhận hồ sơ

– Các lớp chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai giảng chính xác nhất, các bạn có thể liên hệ với bộ phận tư vấn.

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu bao gồm các loại sau:

– chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn;

– chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn;

– Cá nhân Đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn Được cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu trong các lĩnh vực: Dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch vụ phi tư vấn.

Sử dụng chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu:

– Cá nhân Được cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn;

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn chủ thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá & xây lắp (PC);

– Cá nhân Được cấp chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu.

Xem Them  Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Cần Thơ

Trên Đây là quy Định về những loại chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu và việc sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Top 3 trường & viện Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minhchất lượng

 1. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

Cá nhân Được dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Đấu thầu khi Đáp ứng một cách Đầy Đủ các Điều kiện sau Đây:

 1. Điều kiện chung
 2. a) Có chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minhcơ bản;
 3. b) Có Giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học Đào tạo hành nghề hoạt Động Đấu thầu;
 4. c) Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 5. d) Có Đầy Đủ biện pháp hành Động án dân sự, không Đang bị truy cứu chức trách hình sự;

Đ) Có Đạo Đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng từ theo quy Định tại Điều 22 của thông tư này;

 1. e) Nộp lệ phí thi theo quy Định.

2. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng từ hành nghề Thương Mại Dịch Vụ tư vấn:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, thẩm Định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Định hình kết quả Đánh giá và nhận Định hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn.

3. Điều kiện dự thi cấp chứng thư hành nghề Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn, hàng hóa:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá và nhận Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và thẩm Định kết quả nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.
 3. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng từ hành nghề xây lắp:
 4. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 5. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhìn nhận hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhận Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhìn nhận kết quả nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
 6. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng từ hành nghề EPC:
 7. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 8. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Định hình hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; thẩm Định kết quả thẩm Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.
Xem Them  Top 4 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu QUẢNG NAM

6. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu thuốc:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhìn nhận hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhận Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; thẩm Định và Đánh giá kết quả xếp loại hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.

7. Điều kiện tham dự cuộc thi cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu lựa chọn nhà Đầu tư:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm Định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhận Định và Đánh giá kết quả nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ Đầu tư tối thiểu 03 Dự Án BĐS góp vốn Đầu tư theo hình thức công ty Đối tác công tư, công trình xây dựng Đầu tư có sử dụng Đất.

Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham tham dự cuộc thi sát hạch Để Được cấp chứng từ hành nghề Đấu thầu tương ứng với lĩnh vực Đó.

 • Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
 • VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP TP Đà Nẵng
 • Hotline: 0904.566.265
 • Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
 • Email:vienxaydung247@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Xây Dựng

Viện QLXD là trung tâm Đào tạo Đấu thấu số tiên phong hàng Đầu Việt Nam. Chúng tôi với sự cộng tác của không ít Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia bậc nhất của cục Quản Lý Đấu Thầu liên tục tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minhtrên toàn nước. lớp học với những nội dung cơ bản như sau:

 • Đối tượng người tiêu dùng Cần Tham Gia Học chứng từ Đấu Thầu

Giống với các loại chứng chỉ xây dựng khác, Theo quy Định của bộ Kế Hoạch & Đầu tư tất cả các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu sẽ phải có chứng thư nghiệp vụ Đấu thầu, gồm có các Đối tượng người sử dụng là thành viên tổ chuyên gia tham gia công tác Đấu thầu của nhà Đầu tư, chủ thầu gồm có:

Cán bộ, nhân viên phụ trách ký tờ trình Đấu thầu.

Cán bộ, chuyên gia nhìn nhận và Đánh giá Đấu thầu.

Cán bộ ký duyệt các báo cáo giải trình, quyết Định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết Định chỉ Định thầu…

Xem Them  Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Thanh Xuân Hà Nội

Các cá nhân có nhu cầu học tập nâng cao nghĩa vụ Đấu thầu – cấp chứng từ bồi dưỡng Đấu thầu.

 • Kết Quả Đã có Được Khi Tham Gia Khóa học Đấu Thầu

Các cán bộ của Quý Cơ quan sẽ Được học tập trong môi trường với nhiều tiện nghi và chuyên nghiệp nhất.

Được trang bị các kiến thức chuẩn mực bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm Đã có lần công tác ở Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & góp vốn Đầu tư, Bộ xây dựng, Bộ Tài chính và các Viện tham gia giảng dạy.

 • chứng chỉ Cuối Khóa học chứng thư Đấu Thầu

Tương tự như Khóa học chứng từ chỉ Đạo trưởng cùng tất cả những chương trình khác tại Viện QLXD, sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ Được cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minh – Bộ Kế Hoạch Đầu tư của Viện QLXD, chính là Điều kiện Để tham dự vào quy trình xây dựng, Đánh giá, nhận Định hồ sơ thầu do cơ quan mình quản lý.

 

Các học viên tham gia Khóa học tại Viện QLXD còn Được cung cấp các ADD Mail, website, số Điện thoại Để tư vấn trực tuyến miễn phí cho các học viên khi gặp những tình huống trong Đấu thầu tại Quý Cơ quan.

 • Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội
 • TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 – Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP Hồ Chí Minh
 • Tell: 0968.181.518 – Fax: 04.35572406
 • Email: vienquanlyxaydung.edu.vn@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

– Địa thế căn cứ vào Nghị Định 12/2009/NĐ-CP của chính phủ nước nhà cho ra Đời ngày 12/02/2009 quy Định về việc cá nhân tham gia quản lý công trình xây dựng phải có chứng nhận trọng trách quản lý dự án Bất Động Sản góp vốn Đầu tư xây dựng Dự Án BĐS.

– Địa thế căn cứ chỉ thị số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc cho ra Đời lớp học khung & quy chế Đào tạo bồi dưỡng nghĩa vụ quản lý công trình xây dựng góp vốn Đầu tư xây dựng Dự Án BĐS.

– căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Được QH thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

– Địa thế căn cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP Ngày 26/6/2014 của cơ quan chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo quy Định tại Điều 16 Luật Đấu thầu & Điều 116 Nghị Định 63 thì các cá nhân tham gia hoạt Động Đấu thầu phải có chứng chỉ Đào tạo về Đấu thầu & chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Đối với tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn Đấu thầu và các Ban quản lý dự án Bất Động Sản chuyên nghiệp.

 1. Mục tiêu khoá học chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minh & quản lý dự án:

– Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới về công tác Đấu thầu và quản lý công trình góp vốn Đầu tư xây dựng dự án Bất Động Sản

– Trong quá trình học hành học viên Được tham gia xử lý các tình huống Để nâng cao kỹ năng trong công tác Đấu thầu và Quản lý dự án công trình Đầu tư xây dựng dự án công trình

– trả lời câu hỏi của nhiều học viên Đối sánh tương quan Đến công tác Đấu thầu và quản lý dự án Bất Động Sản

 1. Đối tượng người tiêu dùng tham dự Khóa học chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minh và quản lý dự án:

Các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt Động trong lĩnh vực Đấu thầu & Quản lý công trình xây dựng

 • Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội
 • VPGD: căn phòng CT4B-X2 Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
 • Điện thoại thông minh : 024. 666.077.80 – DĐ: 0966.7777.80
 • Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minh Được cấp cho các cá nhân thuộc tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, Công Ty, Đơn vị hoạt Động tư vấn Đấu thầu, ban quản lý Dự Án BĐS chuyên nghiệp, Đơn vị mua sắm tập trung và cá nhân khác có nhu cầu Để tham dự trực tiếp vào hoạt Động lựa chọn nhà thầu. Với những thông tin ở trên, hy vọng Đã cung cấp cho bạn Đọc những vấn Đề cần thiết về chứng chỉ Đấu thầu Ở Tân phú Hồ Chí Minh Tân phú Hồ Chí Minhnày. Xin cám ơn bạn Đọc Đã bài viết liên quan bài viết!

 

You May Also Like

About the Author: Tuyển Sinh CJC

Call Now Button