Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Nam Từ Liêm Hà Nội

chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội là chứng thư cần thiết cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu. Việc tìm kiếm thông tin về nơi Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nộinày còn hạn chế, chính vì như vậy Để cung cấp thêm thông cho bạn Đọc, chúng tôi share tại Đây là 3 trường và viện chuyên Đào tạo về chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội cơ bản

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 600
 • Tất cả học viên có nhu cầu
 • Chuyên ngành Đào tạo: chứng chỉ Đấu thầu Tại Nam Từ Liêm Hà Nội

b. Thời gian học tập

 • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
 • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).
 • Tuyển Sinh Liên tục trong năm

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

– chương trình huấn luyện chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội thực hiện giảng dạy theo Đúng chương trình, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng có giá trị trên toàn quốc.chứng chỉ Đấu thầu Tại Nam Từ Liêm Hà Nội này có giá trị như học chuyển Đổi.

d. Thời gian nhận hồ sơ

– Các lớp chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai giảng xác thực nhất, các bạn có lẽ liên hệ với bộ phận tư vấn.

Đăng Ký Tại Đây : 

tong-dai-goi-ngay

FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu gồm có các loại sau:

– chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Dịch Vụ Thương Mại tư vấn;

– chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn;

– Cá nhân Đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu trong các lĩnh vực: Thương Mại Dịch Vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn.

Sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu:

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn chủ thầu gói thầu cung cấp Dịch Vụ Thương Mại tư vấn;

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu xây lắp, hàng hóa, Dịch Vụ Thương Mại phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá & xây lắp (PC);

– Cá nhân Được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu Thương Mại Dịch Vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn Được tham gia vào quá trình lựa chọn chủ thầu tất cả các gói thầu.

Xem Them  Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Vũng Tàu

Trên Đây là quy Định về những loại chứng từ hành nghề hoạt Động Đấu thầu & việc sử dụng chứng từ hành nghề.

Top 3 trường và viện Đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nộichất lượng

 1. Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

Cá nhân Được tham gia dự thi sát hạch cấp chứng thư hành nghề Đấu thầu khi Đáp ứng một cách Đầy Đủ các Điều kiện sau Đây:

 1. Điều kiện chung
 2. a) Có chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nộicơ bản;
 3. b) Có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Đào tạo hành nghề hoạt Động Đấu thầu;
 4. c) Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 5. d) Có Đầy Đủ Động thái án dân sự, không Đang bị truy cứu trọng trách hình sự;

Đ) Có Đạo Đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy Định tại Điều 22 của chỉ thị này;

 1. e) Nộp lệ phí thi theo quy Định.

2. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng từ hành nghề Thương Mại & Dịch Vụ tư vấn:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhận Định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và nhận Định hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; xếp loại kết quả Đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu Dịch Vụ Thương Mại tư vấn.

3. Điều kiện dự thi cấp chứng thư hành nghề Dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá và nhận Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhận Định và Đánh giá kết quả nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu Thương Mại Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô lớn hoặc 10 gói thầu Thương Mại & Dịch Vụ phi tư vấn, hàng hóa quy mô nhỏ.
 3. Điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề xây lắp:
 4. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 5. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhận Định và Đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhìn nhận và Đánh giá kết quả nhìn nhận và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu xây lắp quy mô lớn hoặc 10 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
 6. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề EPC:
 7. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 8. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, xếp loại hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm Định và Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhận Định kết quả nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu hỗn hợp.
Xem Them  Top 5 nơi chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu Từ Liêm Hà Nội

6. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu thuốc:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, nhận Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; Đánh giá và nhận Định kết quả Đánh giá và thẩm Định hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ thầu tối thiểu 05 gói thầu mua thuốc.

7. Điều kiện tham gia dự thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt Động Đấu thầu lựa chọn nhà Đầu tư:

 1. a) Đáp ứng các Điều kiện quy Định tại khoản 1 Điều này;
 2. b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc Đối sánh tương quan trực tiếp Đến hoạt Động Đấu thầu nhưng không liên tục hoặc Đã trực tiếp tham gia lập, Đánh giá và thẩm Định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá và nhận Định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ Đề xuất; nhận Định và Đánh giá kết quả xếp loại hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn chủ Đầu tư dự án tối thiểu 03 dự án công trình góp vốn Đầu tư theo hình thức Đối tác công tư, công trình góp vốn Đầu tư có sử dụng Đất.

Trường hợp cá nhân hành nghề trong nhiều hơn một lĩnh vực thì tham tham dự cuộc thi sát hạch Để Được cấp chứng thư hành nghề Đấu thầu tương ứng với lĩnh vực Đó.

 • Vp tại Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • VP tại TP.Hồ Minh: Số 10,Đường 3/2,Phường 12,Quận 10
 • VP tại Đà Nẵng: Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai,Quận Hải Châu,TP TP Đà Nẵng
 • Hotline: 0904.566.265
 • Website: viendaotaoxaydung.edu.vn
 • Email:vienxaydung247@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Xây Dựng

Viện QLXD là trung tâm Đào tạo Đấu thấu số bậc nhất Việt Nam. Chúng tôi với sự cộng tác của nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia tiên phong hàng Đầu của cục Quản Lý Đấu Thầu liên tục tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nộitrên toàn nước. chương trình với những nội dung cơ bản như sau:

 • Đối tượng Cần Tham Gia Học chứng chỉ Đấu Thầu

Giống với các loại chứng chỉ xây dựng khác, Theo quy Định của bộ Kế Hoạch & Đầu tư tất cả các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoạt Động Đấu thầu sẽ phải có chứng từ trọng trách Đấu thầu, bao gồm các Đối tượng người dùng là thành viên tổ chuyên gia tham gia công tác Đấu thầu của chủ Đầu tư, nhà thầu gồm có:

Cán bộ, nhân viên phụ trách ký tờ trình Đấu thầu.

Cán bộ, Chuyên Viên thẩm Định Đấu thầu.

Cán bộ ký duyệt các văn bản báo cáo, quyết Định duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quyết Định chỉ Định thầu…

Xem Them  Top 5 trường chuyên đào tạo chứng chỉ Đấu thầu HÀ GIANG

Các cá nhân có nhu cầu ăn học nâng cao chức trách Đấu thầu – cấp chứng thư bồi dưỡng Đấu thầu.

 • Kết Quả Đã Đạt Được Khi Tham Gia Khóa học Đấu Thầu

Các cán bộ của Quý Cơ quan sẽ Được học tập trong môi trường với nhiều tiện nghi và chuyên nghiệp nhất.

Được trang bị các kiến thức chuẩn mực bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm Đã từng công tác ở Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và góp vốn Đầu tư, Bộ xây dựng, Bộ Tài chính và các Viện tham gia giảng dạy.

 • chứng từ Cuối chương trình chứng thư Đấu Thầu

Tương tự như Khóa học chứng từ chỉ huy trưởng cùng tất cả các chương trình khác tại Viện QLXD, sau khi kết thúc chương trình các học viên sẽ Được cấp chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội – Bộ Kế Hoạch góp vốn Đầu tư của Viện QLXD, Đây là Điều kiện Để dự vào quy trình xây dựng, nhìn nhận, Đánh giá và nhận Định hồ sơ thầu do cơ quan mình quản lý.

 

Các học viên tham gia Khóa học tại Viện QLXD còn Được cung cấp các Địa chỉ cửa hàng Mail, website, số Điện thoại Để tư vấn trực tuyến miễn phí cho những học viên khi gặp những tình huống trong Đấu thầu tại Quý Cơ quan.

 • Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội
 • TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 – Đường 3/2 – P.12 – Q.10 – TP Hồ Chí Minh
 • Tell: 0968.181.518 – Fax: 04.35572406
 • Email: vienquanlyxaydung.edu.vn@gmail.com
 1. Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

– căn cứ vào Nghị Định 12/2009/NĐ-CP của cơ quan chỉ Đạo của chính phủ phát hành ngày 12/02/2009 quy Định về việc cá nhân tham gia quản lý dự án công trình phải có chứng nhận nghĩa vụ quản lý khu công trình Đầu tư xây dựng công trình xây dựng.

– Địa thế căn cứ chỉ thị số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 về việc cho ra Đời chương trình khung và quy chế Đào tạo bồi dưỡng nghĩa vụ quản lý dự án công trình góp vốn Đầu tư xây dựng Dự Án BĐS.

– Địa thế căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Được QH thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

– Địa thế căn cứ Nghị Định 63/2014/NĐ-CP Ngày 26/6/2014 của cơ quan chỉ Đạo của chính phủ phát hành hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo quy Định tại Điều 16 Luật Đấu thầu và Điều 116 Nghị Định 63 thì các cá nhân tham gia hoạt Động Đấu thầu phải có chứng chỉ Đào tạo về Đấu thầu và chứng thư hành nghề hoạt Động Đấu thầu Đối với tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn Đấu thầu và các Ban quản lý dự án công trình chuyên nghiệp.

 1. Mục tiêu khoá học chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội và quản lý dự án:

– Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới về công tác Đấu thầu và quản lý công trình xây dựng Đầu tư xây dựng công trình xây dựng

– Trong quá trình học tập học viên Được tham gia xử lý các tình huống Để nâng cao kỹ năng trong công tác Đấu thầu và Quản lý khu công trình Đầu tư xây dựng Dự Án BĐS

– giải Đáp vướng mắc của rất nhiều học viên liên quan Đến công tác Đấu thầu & quản lý dự án Bất Động Sản

 1. Đối tượng người sử dụng tham dự chương trình chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội và quản lý dự án:

Các cán bộ trực tiếp tham gia vào hoạt Động trong lĩnh vực Đấu thầu và Quản lý Dự Án BĐS

 • Số 12 Linh Đàm – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – TP.Hà Nội
 • VPGD: căn nhà CT4B-X2 Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
 • Điện thoại cảm ứng thông minh : 024. 666.077.80 – DĐ: 0966.7777.80
 • Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn

chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội Được cấp cho những cá nhân thuộc tổ chức Đấu thầu chuyên nghiệp, DN, Đơn vị hoạt Động tư vấn Đấu thầu, ban quản lý khu công trình chuyên nghiệp, Đơn vị mua sắm tập trung & cá nhân khác có nhu cầu Để dự trực tiếp vào hoạt Động lựa chọn nhà thầu. Với những thông tin ở trên, hy vọng Đã cung cấp cho bạn Đọc những vấn Đề cần thiết về chứng chỉ Đấu thầu Ở Nam Từ Liêm Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nộinày. Xin cám ơn bạn Đọc Đã xem thêm bài viết!

 

You May Also Like

About the Author: Tuyển Sinh CJC

Call Now Button